Hem

Välkommen!


Dalakuben ska vara en plattform för de som vill utvecklas ihop med andra. Vi vill främst lyfta samhällsentreprenörer och kreatörer samt stärka företagande för social hållbarhet. Vi ska kunna stötta 3-5 lokala verksamheter som betonar hållbarhet och verkar för fler mångkulturella mötesplatser. Bredd är viktigt samtidigt som vi vill måna om att stärka det individuella och unika.

Att jobba med hållbarhet i praktiken handlar om att hantera kaoset och ordningen. Samtidigt. Dalakuben tar sikte på ökad medvetenhet och handlingsförmåga hos enskilda och organisationer - Det innebär såväl sociala aspekter som affärsinriktad verksamhet och miljöfrågor. Och vi gör det gärna tillsammans med andra!

Välkommen att höra av dig till oss mejl: info@dalakuben.se