Hem

DALAKUBEN

Dalakuben ska sträva efter att främja det lokala. Bredd är viktigt samtidigt som vi vill måna om att stärka det individuella och unika. Hands on, Återbruk, Kreativitet och bärkraft för långsktighet är begrepp som tilltalar.

 

Arvsfondsprojektägare 2017-2018. Verkligen jätteroligt samtidigt ansvarsfyllt och spännande.

Vi har börjat landa och hunnit träffa både några nya samverkasparter och återuppta planeringen med några som var med redan för ett par år sedan. Från början.

 

Att jobba med hållbarhetsfrågor handlar om att hantera kaoset och ordningen. Samtidigt.

Dalakuben tar sikte på ökad medvetenhet och handlingsförmåga hos enskilda och organisationer - Oavsett det handlar om sociala aspekter, affärsinriktad verksamhet eller miljöfrågor.

 

Välkommen att höra av dig eller besök oss på Lokstallet i Falun.

Dalakuben ska vara en plattform för de som vill göra, lära, träna och utvecklas ihop med andra.

 

Vi vill främst lyfta samhällsentreprenörer och kreatörer samt stärka företagande för social hållbarhet.

 

Vi ska kunna stötta 3-5 verksamheter som betonar hållbarhet och långsiktig utveckling samt verka för fler mångkulturella mötesplatser.