Om

DALAKUBEN

Bakgrund

Nånstans i gränslandet mellan fräsch och beprövad, ung eller gammal...återvunnet eller nyproducerat...novis eller mästare...infödd eller inflyttad?

Ja, vad är att föredra och vem bestämmer? Går det att få båda eller måste man välja? Detta och andra frågor kommer vi lägga ner en hel del kraft och energi på de närmsta åren.

Dalakuben i korthet

Vi befinner i slutet av ett fantastiskt 2017. De ibland hårda men oxå otriligt inspirerande uppbyggnadsåren 2013-2016 har börjat ge frukt.

Vårt arbete fotsätter bygga på värdegrund och olika perspektiv, kreativa nätverksbyggen, ökad social hållbarhet liksom att innovativ affärsutveckling är en av våra främsta drivkrafter.

Dalakuben är en produkt av lokala, regionala och nationella projekt och insatser. Vi har sedan starten sensommaren 2013 samverkat med offentliga och privata organisationer men framförallt knutit till oss civilsamhället. Bland olika insater kan nämnas samarbeten med Tillväxtverket, Folkuniversitetet, Falu kommun, Arvsfonden samt flera enskilda aktörer inom kreativitet, kultur och samhällsentreprenöriella områden.

Vår ambition är att utveckla och stödja utveckling av kunnande utifrån personliga förutsättningar, beprövad erfarenhet. Vi strävar efter hållbara och kreativa lösningar, vilket betyder att vi jobbar en helt del praktiskt och när så behövs letar upp teorier, vetenskap och extern erfarenhet som stöd eller ja ibland även ifrågasätter det vi gör.

Om det vi gör leder till något nytt och fräscht eller nygammalt men spännande, känns det lite extra skönt.

Styrelsen

Urban Lindblom ordf

Bengt Littorin sekr

Patricia Lindblom kassör

Malin Eriksson led

Hans From -"-

 

Utvecklings- och Resursgrupp

Per Wandel

Diana Pranka

Agneta Hallberg

Markus Svensson

Bert Axelsson

Henrik Steen