ARKIV

ARKIV


Här samlar vi information från tidigare genomförd verksamhet och äldre projekt.

1. DALAKUBENAKADEMIEN


Kort om Dalakuben Akademien


Dalakuben Akademien startades upp 2014 och ska fungera som en digital plattform. Avsikten är underlätta distansbaserad digital interaktivitet, mao att enkelt kunna kommunicera med bild, ljud och text även om man inte sitter i samma rum.

Vi fokuserar på konkret problemlösning och håller oss kring områden som kulturhistoria, samhälle, innovationer och social hållbarhet. Strävan är att knyta praktik till akademi. Vi vill helt enkelt veta mer om mycket.

Frågor vi funderar över är bland annat;

Hur kan man inspirerar näringsliv och politiker att konkretisera lösningar för unga och utrikesfödda?

Hur kan man agera praktiskt och samtidigt strategiskt för ökad social hållbarhet?

Hur kan man långsiktigt påverka makthavare att fullt våga stå upp för noll tolerans avseende utanförskap, utslagning, mobbing och snedvriden konkurrens?

Hur kan man öka miljövinsterna på lokal nivå både inom och utom Sverige?

2. DALPILEN 2014-2015


Dalakuben konkretiseras genom Dalpilen


Projektidén kring Dalpilen bygger på att enskilda och organisationer stöttas, utbildas och kompetensutvecklas samtidigt som man får praktisera och övas i skarpa situationer. Efterhand kommer man erbjudas möjlighet att nyttja Dalakubens hela nätverk, erfarenhet och kunnande.


Projekt Dalpilen genomfördes under 2014 med sikte på social, ekologisk, ekonomisk hållbarhet och kulturell mångfald.

Att nå framgång handlar paradoxalt nog för det mesta både om att hålla igen och gasa på. Samtidigt.

Under våren och sommaren 2015 tittar vi på möjligheterna att ta Dalpilen vidare.

4. SOMMARKOLLO 2017


Dalakuben och projekt Lokstallssmedjan genomför sommarkollo på Lokstallet i Falun några veckor sommaren 2017.

Program för sommarkollot ser ni nedan.

Vid frågor eller anmälan kontakta Malin Eriksson som är verksamhetsansvarig aktivitetsledare under sommaren. Malin nås enklast på malin@dalakuben.se


TEMA: Rytm och kulturella möten

Ålder: 9-13 år (max 15 platser)

Medtag: Egen matsäck och oömma kläder.

Anmälan till: malin@dalakuben.se mobil: 0768-055 044

Vecka: 27, 28, 29, 30

Tider. 09:00-14:00

Innehåll:

Rytm, kreativa lekar och skapande med värdegrundsinriktade inslag.


TEMA: Rytm och kulturella möten

Ålder: 12-15 år (max 15 platser)

Medtag: Egen matsäck och oömma kläder.

Anmälan till: malin@dalakuben.se mobil: 0768-055 044

Vecka: 31

Tider. 09:00-14:00

Innehåll:

Rytm, kreativa lekar och skapande med värdegrundsinriktade inslag.


Välkommna med intresseanmälan, man anmäler sig 1 vecka i taget!


5. VIGAS i Borlänge 2017


VIGAS skulle kunna uppfattas som att knyta band - att komma närmare varandra. Och ja det är egentligen precis vad det handlar om.


VIGAS är en förkortning för Värdegrundsarbete, Integration och inkludering, Gemenskap och kollektiva perspektiv, Aktiviteter och handlingar i praktiken och Samverkan med andra.

VIGAS är ett projekt i samarbete med KFUM Borlänge, Röda Korset, Tunabyggen och ytterligare några organisationer som presentras framöver. VIGAS startar i början av juni 2017, finansieras av hållbarhetsutskottet Borlänge kommun och kommer pågå till december 2017. Idén härstamar ur samtal och aktiviteter med boende och olika verksamheter i området Jakobsgårdarna i Borlänge. Det var Dalakubens ordförande ur dessa samtal lade fram en projektidé för Tunabyggen och Borlänge kommun våren 2016. Några månader senare fanns en satsning som pågick under sommaren-hösten 2016. Satsningen fick namnet JAXAREN och tog sikte på att skapa en grund för ett långsiktigt projekt. Ambitionen är en bostadsområdesknuten verksamhet där enskilda och organisationer ska ha möjlighet att medverka till en mer tryggare och säkrare plats att vistas på som även är trevligare, vänligare och med kreativ livs- och boendemiljö. Man vill känna sig stolt, inte rädd och arg. Dalakubens roll var då och är fortfarande att utveckla, leda och samordna liksom att ta fram underlag för nästa steg.


Ung eller fd ung, alla har barnasinnet kvar nånstans därinne och därför ett stort behov av trygghet, värme, närvaro och såklart lite äventyr...


VIGAS har vuxit genom att jättefint engagemang av ungdomar, särskilt tjejer som redan i tidig ålder vill ta tag i sin framtid.


VIGAS projektet genomfördes med KFUM Borlänge som Projektägare medan Dalakuben  var samarbetspart samt Röda Korset, Tunabyggen och Boskolan har varit samverkansparter. Fortsättning följer.