Bakfickan


Bakfickan

- en plats för lite till - 

Bakfickan - en plats för lite till - 

Dalakuben har under våren 2019 lämnat lokstallarna inne i Falun och rört sig ut mot landsbygden. Att medverka till landsbygdsutveckling utifrån landsbygdens förutsättningar är ett slags statement. Blandade målgrupper med betoning på mångfald, värdegrundsarbete och att främja jämställdhet är erfarenheter vi tar med oss från åren på lokstallarna ihop med Allmänna arvsfonden - rakt ned i Bakfickan.


Fysiskt har vi tagit plats på den gamla yllefabriken i Sågmyra. Här kommer vi fortsätta jobba med återbruk, kreativitet och social hållbarhet. Passar på att nämna att vi jobbar vidare med Smart Fart cykelbutiken inne på slaggatan 20 i stan och Smart Bo, uthyrning av möbler till studenter.

Prova på att repa kan du hitta i Bakfickan.

Från och med 12 september och varannan torsdag under hösten 2019 kan du som vill pröva repa eller testa spela olika instrument i våra lokaler. Du är välkommen äldre som ung, nybörjare som erfaren. Lokalen står öppen 16:00-20:00 och vi är på plats för att hjälpa till.

Kulturkök

Som resultat av några års arbete med fokus på kreativitet, återbruk, social hållbarhet liksom att konkretisera olika samverkansmodeller har vi nunder våren 2019 beslutat oss för att försöka göra ännu mera verkstad. Låta människor göra saker tillsammans.


Var träffas folk, kan man skapa gemensamma aktiviteter för långsiktiga kulturella initiativ på lokala bostadsområden, landsbygden och i centrum? Hur kan konsumenter - ja du och jag - på ett enklare sätt nå råvaruproducenter och tillsammans utveckla smarta, sunda och hållbara affärsmodeller? Hur mycket ansvar kan man ge unga och unga vuxna för sin egen situation? Hur kan kultur och kök bindas samman och locka äldre erfarna att delta i samhällsutvecklingen? Det är några av de frågor vi ställer oss. Andra saker vi funderar på är ifall en kommun och kommunala aktörer kan samverka med både civilsamhället och näringsliv för att skapa hållbara sociala företag med multiförmåga. Vi tänker inte gissa, vi tänker göra - sen utvärdera!


Mer kommer presenteras framöver. Vi välkomnar tankar, idéer och förslag från andra, enskilda och organisationer som är nyfikna, har egna erfarenheter och de som vill vara med och utforska.