Kulturkök


Kulturkök Falun

Som resultat av några års arbete med fokus på kreativitet, återbruk, social hållbarhet liksom att konkretisera olika samverkansmodeller har vi nunder våren 2019 beslutat oss för att försöka göra ännu mera verkstad. Låta människor göra saker tillsammans.


Var träffas folk, kan man skapa gemensamma aktiviteter för långsiktiga kulturella initiativ på lokala bostadsområden, landsbygden och i centrum? Hur kan konsumenter - ja du och jag - på ett enklare sätt nå råvaruproducenter och tillsammans utveckla smarta, sunda och hållbara affärsmodeller? Hur mycket ansvar kan man ge unga och unga vuxna för sin egen situation? Hur kan kultur och kök bindas samman och locka äldre erfarna att delta i samhällsutvecklingen? Det är några av de frågor vi ställer oss. Andra saker vi funderar på är ifall en kommun och kommunala aktörer kan samverka med både civilsamhället och näringsliv för att skapa hållbara sociala företag med multiförmåga. Vi tänker inte gissa, vi tänker göra - sen utvärdera!


Mer kommer presenteras framöver. Vi välkomnar tankar, idéer och förslag från andra, enskilda och organisationer som är nyfikna, har egna erfarenheter och de som vill vara med och utforska.