Lokstallssmedjan


Lokstallssmedjan

Kort om Lokstallssmedjan


Sedan vi startade igång Dalakuben hösten 2013 har vårt intresse för återbruk, kreativa och kulturella mötesplatser samt besöksnäring vuxit. Vi startade upp med en studiecirkel ihop med Folkuniversitetet och MfGDj under våren 2014. Cirkeln fick heta Lokstallssmedjan och förde oss till fram till ett projekt med samma namn. Under 2015 öppnade vi även upp för språkpraktik.

Social hållbarhet och integration är viktiga begrepp.

Dalakuben ska bla genom Lokstallssmedjan främja samhällsentreprenörskap och bidra till nya kulturella perspektiv liksom skapa förutsättningar för innovativa och kreativa näringsinriktade lösningar.

Framtiden är nu


Onsdag 9 december 2015 fick vi äntligen besked att Allmänna Arvsfonden vill vara en av våra samarbetsparter i framtiden. Fantastikt roligt så nu kavlar vi upp och kör på! Projektägaren Folkuniversitet är såklart glada över att få ansvara för ett Kulturprojekt, men gladast är nog vi på Dalakuben och lyckligast är nog barnen på Rönndalsskolan mfl som egentligen helt och hållet är både bränsle och motor i projektet. Vi andra får nöja oss med att kavla vägen lagom platt. Inte så dum syssla alls.

//Projektledaren 15 januari 2016


Vi har efter projektmobilsering under våren jobbat på ordentligt. Målgruppen är barn, unga, vuxna med funktionsvarition samt nynlända i behov av olika typer av integrationsinriktade aktiviteter.

Under försommaren 2016 fokuserade vi på att landa ned aktiviteter med Rönndalskidsen. Vi övergick därefter in i genomfröande och fick ivsa upp en del på Å-festen i Falun, Peace & Love i Borlänge samt Granny Goes Street i Falun. Vi hade litet sommarkollo i Falun i juli och augusti och under hösten var vi ute på olika studiebesök. Därefter laddade vi med PIS program och musikalarbeten.

Hårt arbete har gett den grund där integration och återbruk knyts samman genom kulturhistoria. När så är möjligt genom praktiskt arbete. De som behöver får språkträning vilket känns grymt bra.

Vi säger ibland restaurering av grejer, prylar och folk och när det som allt oftare sker med flera olika parter, ja då är det ju precis som det ska vara. Dalakuben har löpande fått förfrågningar skolor, fritidsgårdar, boenden för ensamkommande och idrottsföreningar. Mycket inspirerande helt klart!

//Projektledaren 2016-10-15


Senhösten 2016 fick vi oväntat besked att AA-fonden ville att vi skulle bli projektägare.

Sagt och gjort. Dalakuben har därefter riggat upp projektet ytterligare och vi känner oss den 4 februari redo. Grundplanen håller och vi kan skönja att det nya läget har gjort oss lite starkare. Maa det nya läget har Dalakuben avtalat med KPMG avseende revision samt en del strukturstöd i projektet. Det känns väldigt bra. Dubbelnytta.

//Projektledaren 2017-02-04


Vi har inom ramen för projektplanen riktat in aktiviteter i verksamheten mot Bed & Breakfast och Lokstallsturism ihop med besöksnäringscollege. Vi har nya medarbetare på gång och tar redan nu sikte på hösens aktiviteter. Mycket roligt. Mer information kommer. En nyhet är bla vår nya blogg som hålls ihop av vår nyanställda bloggerska Malin Eriksson.

Varmt välkommen till oss!


Dalakubens blogg  http://lokstallssmedjan.dalakuben.se/#home

//Projekledaren 2017 4 mars


Klassiska uttryck typ; det blir aldrig som man tänkt sig stämmer som ni märkt även på detta projekt. Ibland är det jobbiga saker att hantera, ibland bara roliga saker att reflektera kring och gärna även berätta om. Som i skrivande stund, dvs mitten av juli 2017, är vi extra tacksama över att vi under försommaren kunnat inleda samarbete med såväl Göranssons Färg i SundbornBergnils i Falun. Det är både roligt och nyttigt då vi får möjlighet att lära oss med om färg, färgers visuella och kemiska egenskaper samtifigt som vi får möjlighet att gemensamt med dem kan praktisera hållbarhet; att nyttja våra resurser så mycket som möjligt så länge det går för att minimera slitage på miljön.


Vi har tidigare påannoserat nästa steg med härliga Rönndalsskolan. Detta kommer vi konkretisera under augusti tillsammans med elever och lärare. Vi har dessutom inlett ett planeringsarbete med Svärdsjöskolan som oxå gärna jobbar ihop med oss under den fortsatta projektiden. Hösten ser riktigt spännande ut. Håll koll...själv ska jag försöka vara lite ledig...

//Projektledaren 2017 17 juli


Vi är inne i sista veckan av 5 veckor sommarkollo med projekt Lokstallsmedjan. Helt suveräna veckor där vi tagit alla aktiviteter vi jobbat med sedan starten december 2015, kokat ihop och levererat. Både i FALUN och i BORLÄNGE.


Det är slutet av augusti och vi hämtar kraft och tar nya tag. Det innebär bland mycket annat att vi samarbetar med ett underbart gäng Breakfast Club och en minifestival med en massa mänskliga möten, dans, workshop som bland annat har ett tydligt inbjudande syfte. Detta ser vi; barn, unga och vuxna fram emot. Kolla gärna denna Facebooklänk...  https://www.facebook.com/areyoukid/?fref=ts


Som ett resultat av vårens och sommarens spännande aktiviteter har vi under hösten 2017 ingått i några nya samarbeten. Ett av dem är sistaårs elever på Grafisk Designutbildningen vid Högskolan Dalarna. Ett annat är Daniella Eriksson med dansare från Lugnets gymnasieskola i Falun. Vi har inlett samtal om framtida samarbeten ihop med kulturnämnden i Falu kommun samt kulturskolan liksom fått till en grund för ett fint samarbete ihop med Borlänge kommun och kommunens bostadsbolag - Tunabyggen. Båda parterna har visat stort intresse av samarbete med Dalakuben och våra projekterfarenheter. Avgångsstudenterna på Grafisk design kommer vara med oss under våren fram till i sommar. Detsama gäller Daniella och Lugneteleverna. Dessa samarbeten kommer dels handla om att inspirera eleverna på Rönndalskolan i skapandet av ett värdegrundshus på skolan inom ramen för projekmålen och då detta står högt på skolans önskelista. Dels ska samarbetet leda till att vi skapar en utsällningen både på lokstallet och i Enviken. Arbetet ska leda till att barnen ska få visa olika uttryck för Kulturhistoria. Återbruk och Intergration i form av en gemensam utställning. Trådar ska knytas ihop och vi ska försöka landa ned projektet under ordnade former - ja ungefär där vi började för snart 3 år sedan. Det känns i skrivande stund så spännande att vi faktiskt måste stanna upp lite extra och fråga oss vad det är som händer. Av det tar med oss den positiva känslan in i 2018 och önskar vi från projekt Lokstallssmedjan ett riktigt GOTT NYTT ÅR! Jo, en sak till (!!) STRUNTA i smällare och Raketer. Lägg hellre din kraft,  resurser, energi OCH pengar på  nått annat, nått SMARTARE. :)

Tack för i år!

Lokstallssmedjan inriktning


Ska fungera som en kreativ mötesplats, för personer och organisationer som vill hitta fram, titta tillbaka och kanske rent av vill hitta på något nytt.

Ska tillsammans med andra medverka till att fler personer, oavsett bakgrund eller härkomst, vill, kan och vågar inleda och/eller fullfölja förändringsarbete

Ska uppmuntra och stötta enskilda och team som vill komma igång med eller utveckla företagsinriktad verksamhet med kulturell och social inriktning.