Om

Bakgrund


I gränslandet mellan fräscht eller beprövat, ungt eller gammalt - återvunnet eller nyproducerat - novisen eller mästaren - infödd eller inflyttad? Ja, vad är att föredra och vem bestämmer, går det att få båda eller måste man välja?

Dalakuben är en produkt av lokala, regionala och nationella projekt och insatser. Vi har sedan starten sensommaren 2013 samverkat med offentliga och privata organisationer men framförallt knutit till oss civilsamhället. Bland olika insater kan nämnas samarbeten med Tillväxtverket, Falu kommun, Allmänna Arvsfonden, Bilda, Folkuniversitetet samt flera enskilda aktörer inom kreativitet, kultur och samhällsentreprenöriella områden.


Kontakta oss: