ARKIV

ARKIV

Här samlar vi information från tidigare genomförd verksamhet och äldre projekt.


5. Lokstallssmedjan

Sedan vi startade igång Dalakuben hösten 2013 har vårt intresse för återbruk, kreativa och kulturella mötesplatser samt besöksnäring vuxit. Vi startade upp med en studiecirkel ihop med Folkuniversitetet och MfGDj under våren 2014. Cirkeln fick heta Lokstallssmedjan och förde oss till fram till ett projekt med samma namn. Under 2015 öppnade vi även upp för språkpraktik.

Social hållbarhet och integration är viktiga begrepp.

Dalakuben ska bla genom Lokstallssmedjan främja samhällsentreprenörskap och bidra till nya kulturella perspektiv liksom skapa förutsättningar för innovativa och kreativa näringsinriktade lösningar.


Såhär gick det till.


Onsdag 9 december 2015 fick vi äntligen besked att Allmänna Arvsfonden vill vara en av våra samarbetsparter i framtiden. Fantastikt roligt så nu kavlar vi upp och kör på! Projektägaren Folkuniversitet är såklart glada över att få ansvara för ett Kulturprojekt, men gladast är nog vi på Dalakuben och lyckligast är nog barnen på Rönndalsskolan mfl som egentligen helt och hållet är både bränsle och motor i projektet. Vi andra får nöja oss med att kavla vägen lagom platt. Inte så dum syssla alls.

//Projektledaren 15 januari 2016


Vi har efter projektmobilsering under våren jobbat på ordentligt. Målgruppen är barn, unga, vuxna med funktionsvarition samt nynlända i behov av olika typer av integrationsinriktade aktiviteter.

Under försommaren 2016 fokuserade vi på att landa ned aktiviteter med Rönndalskidsen. Vi övergick därefter in i genomfröande och fick ivsa upp en del på Å-festen i Falun, Peace & Love i Borlänge samt Granny Goes Street i Falun. Vi hade litet sommarkollo i Falun i juli och augusti och under hösten var vi ute på olika studiebesök. Därefter laddade vi med PIS program och musikalarbeten.

Hårt arbete har gett den grund där integration och återbruk knyts samman genom kulturhistoria. När så är möjligt genom praktiskt arbete. De som behöver får språkträning vilket känns grymt bra.

Vi säger ibland restaurering av grejer, prylar och folk och när det som allt oftare sker med flera olika parter, ja då är det ju precis som det ska vara. Dalakuben har löpande fått förfrågningar skolor, fritidsgårdar, boenden för ensamkommande och idrottsföreningar. Mycket inspirerande helt klart!

//Projektledaren 2016-10-15


Senhösten 2016 fick vi oväntat besked att AA-fonden ville att vi skulle bli projektägare.

Sagt och gjort. Dalakuben har därefter riggat upp projektet ytterligare och vi känner oss den 4 februari redo. Grundplanen håller och vi kan skönja att det nya läget har gjort oss lite starkare. Maa det nya läget har Dalakuben avtalat med KPMG avseende revision samt en del strukturstöd i projektet. Det känns väldigt bra. Dubbelnytta.

//Projektledaren 2017-02-04


Vi har inom ramen för projektplanen riktat in aktiviteter i verksamheten mot Bed & Breakfast och Lokstallsturism ihop med besöksnäringscollege. Vi har nya medarbetare på gång och tar redan nu sikte på hösens aktiviteter. Mycket roligt. Mer information kommer. En nyhet är bla vår nya blogg som hålls ihop av vår nyanställda bloggerska Malin Eriksson.

Varmt välkommen till oss!


Dalakubens blogg  http://lokstallssmedjan.dalakuben.se/#home

//Projekledaren 2017-03-04


Klassiska uttryck typ; det blir aldrig som man tänkt sig stämmer som ni märkt även på detta projekt. Ibland är det jobbiga saker att hantera, ibland bara roliga saker att reflektera kring och gärna även berätta om. Som i skrivande stund, dvs mitten av juli 2017, är vi extra tacksama över att vi under försommaren kunnat inleda samarbete med såväl Göranssons Färg i SundbornBergnils i Falun. Det är både roligt och nyttigt då vi får möjlighet att lära oss med om färg, färgers visuella och kemiska egenskaper samtifigt som vi får möjlighet att gemensamt med dem kan praktisera hållbarhet; att nyttja våra resurser så mycket som möjligt så länge det går för att minimera slitage på miljön.

Vi har tidigare påannoserat nästa steg med härliga Rönndalsskolan. Detta kommer vi konkretisera under augusti tillsammans med elever och lärare. Vi har dessutom inlett ett planeringsarbete med Svärdsjöskolan som oxå gärna jobbar ihop med oss under den fortsatta projektiden. Hösten ser riktigt spännande ut. Håll koll...själv ska jag försöka vara lite ledig...

//Projektledaren 2017-07-17


Vi är inne i sista veckan av 5 veckor sommarkollo med projekt Lokstallsmedjan. Helt suveräna veckor där vi tagit alla aktiviteter vi jobbat med sedan starten december 2015, kokat ihop och levererat. Både i FALUN och i BORLÄNGE.

//projektledaren 2017-08-15


Det är slutet av augusti och vi hämtar kraft och tar nya tag. Det innebär bland mycket annat att vi samarbetar med ett underbart gäng Breakfast Club och en minifestival med en massa mänskliga möten, dans, workshop som bland annat har ett tydligt inbjudande syfte. Detta ser vi; barn, unga och vuxna fram emot. Kolla gärna denna Facebooklänk...  https://www.facebook.com/areyoukid/?fref=ts

//Projektledaren 2017-08-30


Som ett resultat av vårens och sommarens spännande aktiviteter har vi under hösten 2017 ingått i några nya samarbeten. Ett av dem är sistaårs elever på Grafisk Designutbildningen vid Högskolan Dalarna. Ett annat är Daniella Eriksson med dansare från Lugnets gymnasieskola i Falun. Vi har inlett samtal om framtida samarbeten ihop med kulturnämnden i Falu kommun samt kulturskolan liksom fått till en grund för ett fint samarbete ihop med Borlänge kommun och kommunens bostadsbolag - Tunabyggen. Båda parterna har visat stort intresse av samarbete med Dalakuben och våra projekterfarenheter. Avgångsstudenterna på Grafisk design kommer vara med oss under våren fram till i sommar. Detsama gäller Daniella och Lugneteleverna. Dessa samarbeten kommer dels handla om att inspirera eleverna på Rönndalskolan i skapandet av ett värdegrundshus på skolan inom ramen för projekmålen och då detta står högt på skolans önskelista. Dels ska samarbetet leda till att vi skapar en utsällningen både på lokstallet och i Enviken. Arbetet ska leda till att barnen ska få visa olika uttryck för Kulturhistoria. Återbruk och Intergration i form av en gemensam utställning. Trådar ska knytas ihop och vi ska försöka landa ned projektet under ordnade former - ja ungefär där vi började för snart 3 år sedan. Det känns i skrivande stund så spännande att vi faktiskt måste stanna upp lite extra och fråga oss vad det är som händer. Av det tar med oss den positiva känslan in i 2018 och önskar vi från projekt Lokstallssmedjan ett riktigt GOTT NYTT ÅR! Jo, en sak till (!!) STRUNTA i smällare och Raketer. Lägg hellre din kraft,  resurser, energi OCH pengar på  nått annat, nått SMARTARE. :)

Tack för i år!

//Projektledaren 2017-12-30S


Sammanfattning Projekt Lokstalssmedjan 2018.

2018 har varit ett jättefint år. Framförallt har projektet fått känna på hur det kan påverka elevers vardagliga skoltid, influerat, skapat tolerans och kunskap genom att projektet varit en aktiv del i skolarbetet. Vi nådde fram till ett verktyg som vi valt att kalla Dalakubens Värdegrundstrappa. Ett arbetsverktyg som går att använda av skolans arbete, kombinerat eller sammanflätat med olika ämnen. Projektets ambition att låta barn, unga och när så medges även vuxna, mötas, forma och jobba tillsammans med utrikesfödda från olika länder har vi lyckats få till hyfsat bra. Såklart skulle det vara ännu mer tillfredsställande om kommunens resurserna kunde räcka till för att utveckla våra erfarenheter till ordinarie skolverksamhet. Kunna fullfölja, låta elever, lärare och skolledningar tillsammans med aktivitetsledare jobba vidare under ett par år och etablera praktiskt värdegrundsarbete i det vardagliga. Rönndalsskolan är fantastisk på många sätt, det vet vi idag. Vi har som krydda fått uppleva otroligt berörande och nära möten kidsen emellan och mellan kids och utrikesfödda - nyanlända. Kolla filmen som snart kommer visas av Martin Flink. Delar visades nyligen på existensiella filmfestivalen. De ville bara se mer. Coolt.

Vi har liksom förra året haft flera veckor med Sommarkollo där vårt arbete med återbruk, integration i kulturhistorisk miljö präglat inriktingen. Liksom förra året genomförde vi Dansfestival med 10 dansare från 8 nationaliteter, underbara workshops med deltagarinkluderande kreativa danser. Sedan hösten 2018 har vi även haft ett fint samarbete med studieförbundet Bilda, dels för att fler unga ska våga och kunna testa spela i band och dels Sheside och en underbar Pridefestival i Lokstallets lokaler. Utöver det har vi under året haft fina små och stora evenemang med olika grupper och aktörer som Designexit, målande konstnärer, musiker och band som vi samarbetat med under kortare och längre insatser. Helhetskänslan av 2018 är massor av glädje, en massa insiration, en smula tomhet och lite sorg - är det lixom verkligen slut nu....??? 

//Projektledaren 2019-04-05 4. SOMMARKOLLO 2017

Dalakuben och projekt Lokstallssmedjan genomför sommarkollo på Lokstallet i Falun några veckor sommaren 2017.

Program för sommarkollot ser ni nedan.

Vid frågor eller anmälan kontakta Malin Eriksson som är verksamhetsansvarig aktivitetsledare under sommaren. Malin nås enklast på malin@dalakuben.se

TEMA: Rytm och kulturella möten

Ålder: 9-13 år (max 15 platser)

Medtag: Egen matsäck och oömma kläder.

Anmälan till: malin@dalakuben.se mobil: 0768-055 044

Vecka: 27, 28, 29, 30

Tider. 09:00-14:00

Innehåll:

Rytm, kreativa lekar och skapande med värdegrundsinriktade inslag.

TEMA: Rytm och kulturella möten

Ålder: 12-15 år (max 15 platser)

Medtag: Egen matsäck och oömma kläder.

Anmälan till: malin@dalakuben.se mobil: 0768-055 044

Vecka: 31

Tider. 09:00-14:00

Innehåll:

Rytm, kreativa lekar och skapande med värdegrundsinriktade inslag.

Välkommna med intresseanmälan, man anmäler sig 1 vecka i taget!

// Projektledaren 2017 och 2018.3. VIGAS i Borlänge 2017

VIGAS skulle kunna uppfattas som att knyta band - att komma närmare varandra. Och ja det är egentligen precis vad det handlar om.

VIGAS är en förkortning för Värdegrundsarbete, Integration och inkludering, Gemenskap och kollektiva perspektiv, Aktiviteter och handlingar i praktiken och Samverkan med andra.

VIGAS är ett projekt i samarbete med KFUM Borlänge, Röda Korset, Tunabyggen och ytterligare några organisationer som presentras framöver. VIGAS startar i början av juni 2017, finansieras av hållbarhetsutskottet Borlänge kommun och kommer pågå till december 2017. Idén härstamar ur samtal och aktiviteter med boende och olika verksamheter i området Jakobsgårdarna i Borlänge. Det var Dalakubens ordförande ur dessa samtal lade fram en projektidé för Tunabyggen och Borlänge kommun våren 2016. Några månader senare fanns en satsning som pågick under sommaren-hösten 2016. Satsningen fick namnet JAXAREN och tog sikte på att skapa en grund för ett långsiktigt projekt. Ambitionen är en bostadsområdesknuten verksamhet där enskilda och organisationer ska ha möjlighet att medverka till en mer tryggare och säkrare plats att vistas på som även är trevligare, vänligare och med kreativ livs- och boendemiljö. Man vill känna sig stolt, inte rädd och arg. Dalakubens roll var då och är fortfarande att utveckla, leda och samordna liksom att ta fram underlag för nästa steg.

Ung eller fd ung, alla har barnasinnet kvar nånstans därinne och därför ett stort behov av trygghet, värme, närvaro och såklart lite äventyr...

VIGAS har vuxit genom att jättefint engagemang av ungdomar, särskilt tjejer som redan i tidig ålder vill ta tag i sin framtid.

VIGAS projektet genomfördes med KFUM Borlänge som Projektägare medan Dalakuben  var samarbetspart samt Röda Korset, Tunabyggen och Boskolan har varit samverkansparter. Fortsättning följer.2. DALAKUBENAKADEMIEN 2014-2016

Kort om Dalakuben Akademien

Dalakuben Akademien startades upp 2014 och ska fungera som en digital plattform. Avsikten är underlätta distansbaserad digital interaktivitet, mao att enkelt kunna kommunicera med bild, ljud och text även om man inte sitter i samma rum.

Vi fokuserar på konkret problemlösning och håller oss kring områden som kulturhistoria, samhälle, innovationer och social hållbarhet. Strävan är att knyta praktik till akademi. Vi vill helt enkelt veta mer om mycket.

Frågor vi funderar över är bland annat;

Hur kan man inspirerar näringsliv och politiker att konkretisera lösningar för unga och utrikesfödda?

Hur kan man agera praktiskt och samtidigt strategiskt för ökad social hållbarhet?

Hur kan man långsiktigt påverka makthavare att fullt våga stå upp för noll tolerans avseende utanförskap, utslagning, mobbing och snedvriden konkurrens?

Hur kan man öka miljövinsterna på lokal nivå både inom och utom Sverige?1. DALPILEN 2014-2015

Dalakuben konkretiseras genom Dalpilen

Projektidén kring Dalpilen bygger på att enskilda och organisationer stöttas, utbildas och kompetensutvecklas samtidigt som man får praktisera och övas i skarpa situationer. Efterhand kommer man erbjudas möjlighet att nyttja Dalakubens hela nätverk, erfarenhet och kunnande.

Projekt Dalpilen genomfördes under 2014 med sikte på social, ekologisk, ekonomisk hållbarhet och kulturell mångfald.

Att nå framgång handlar paradoxalt nog för det mesta både om att hålla igen och gasa på. Samtidigt.

Under våren och sommaren 2015 tittar vi på möjligheterna att ta Dalpilen vidare.

Här är några av våra viktigaste samarbetsparners under 2014-2019